ثبت ارشیا

نحوه ثبت شرکت در مناطق آزاد و اسامی مناطق آزاد ایران

کشور ایران هشت منطقه آزاد تجاری صنعتی در اختیار خود دارد که آنها نیز به ترتیب عبارتند از؛

 • منطقه آزاد قشم
 • منطقه آزاد کیش
 • منطقه آزاد اروند
 • منطقه آزاد ارس
 • منطقه آزاد انزلی
 • منطقه آزاد ماکــو
 • منطقه آزاد چابهار
 • منطقه آزاد سلفچگان

 

برخی مزایای ثبت شرکت در منطقه آزاد

 • برخورداری از بخشودگی مالیاتی به مدّت بیست سال برای هر گونه فعالیت اقتصادی.
 • وارد شدن تبعه خارجی بدون دریافت روادید.
 • برخورداری از صد درصد مالکیت خارجی.
 • ضمانت و پشتیبانی قانونی از سرمایه گذاری بخش خارجی.
 • محدودیت نداشتن در منتقل نمودن ارز به سایر منطقه های آزاد ایران با دیگر کشورها.
 • برخورداری از خدمات گوناگون پولی و بانکی.
 • برخورداری از خدمات وسیع بانکی و بیمه ای اعم از دولتی و نیز خصوصی.
 • به انجام رسانیدن معامله های ارزی سهل.
 • بخشودگی از حقوق گمرکی به منظور واردات مواد اوّلیه و نیز ماشین آلات صنعتی بخش های تولیدی.
 • به ثبت رسانیدن آسان شرکت ها و مؤسسه های صنعتی، مؤسسه های فرهنگی و در نهایت مالکیت معنوی.
 • رعایت تشریفات ساده به منظور صادرات دوباره و ترانزیت کالاها.
 • وجود ضوابط سهل به منظور ورود کالاهای قانونی.
 • و ... .

 

مدارک مورد نیاز در راستای ثبت شرکت در مناطق آزاد

 

اظهارنامه ثبت شرکت

به ثبت رسانیدن اسامی اشخاص حقیقی خارجی و نیز ایرانی در دفتر با تنسیق و تحویل سه جلد اظهارنامه که حداکثر طی مدّت سه ماه از مؤرخ اعلام واحد ثبتی به انجام میرسد و دربرگیرنده نکات ذیل است؛

 • نام، نام خانوادگی بازرگان ها.
 • تاریخ تولد و محل تولد، شماره شناسنامه، محل صدور شناسنامه او، فتوکپی اوراق شناسنامه برای اشخاص حقیقی ایرانی و در نهایت گذرنامه برای اشخاص حقیقی خارجی.
 • تابعیت اصلی اشخاص و تابعیت کنونی آنها به هنگام تحصیل تابعیت دیگر او و زمان و شرایط دریافت تابعیت.
 • زمان ورود به منطقه آزاد و شماره، محل صادر گردیدن پروانه اقامت و در نهایت محل اقامت اتباع خارجی.
 • اقامتگاه مجاز و قانونی اشخاص حقیقی.
 • شماره ثبت منگنه و نیز پلمپ دفتر تجاری.
 • شاخه فعالیت تجاری خارجی و داخلی و یا هر دو.
 • دیگر مشخصه های تجاری بازرگان ها. برای مثال؛ شماره ثبت نشانه های تجاری- کتاب رمز تجاری و...

اساسنامه شرکت شما

تهیه ی صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین

تهیه ی صورت جلسه ی اوّلیه جلسه ی هیأت مدیره

تهیه ی گواهی بانکی از یک منطقه ای مشخص بنابر پرداخت لااقل سی و پنج درصد از سرمایه به صورت نقد

جواز فعالیت در مناطق آزاد مربوطه

بنابر ضوابط تشکیل و فعالیت مؤسسه های بیمه ضمن منطقه آزاد کشور بر خلاف دیگر اقسام شرکت های تجاری، تشکیل و به ثبت رسانیدن شرکت ها و مؤسسه های بیمه در منطقه آزاد کشور نیازمند جواز از شرکت بیمه ای مرکزی کشور ایران است.

اسناد و مدارک بیان شده در قسمت فوقانی مدارک لازم جهت ثبت شعبه یا نمایندگی یک شرکت در مناطق آزاد ایرانی میباشد، ولیکن به منظور ثبت شعبه و یا نمایندگی یک شرکت خارجی بنابر ماده 8 ضوابط ثبت شرکت ها، لازم است اسناد بیشتری ارائه شود؛

 • معین داشتن گونه شرکت و عنوان فعالیت آن.
 • مراجع جهت ثبت شرکت مادر و شماره ی ثبت آن.
 • معرفی نمودن نمایندگان شعبه به منظور اخذ ابلاغیه ها و اخطاریه ها.
 • معرفی نمودن دیگر شعبه ها یا نمایندگی های شرکت در کشور ایران.
 • معین داشتن تابعیت شرکت.

تمامی اسناد و مدارک ارائه شده شرکت خارجی لازم است به زبان فارسی ترجمه ی رسمی گردیده باشد. از سویی دگر حکم نمایندگی شخص مورد نظر به منظور ارائه درخواست ثبت شعبه باید به تصدیق نمایندگی کشور ایران ضمن کشور متبوع نائل گردیده باشد.

 

مراحل ثبت شرکت در مناطق آزاد ایران

 • رجوع درخواست کننده به معاونت اقتصادی نهاد و تقاضای صادر نمودن جواز به منظور ثبت شرکت.
 • دریافت فرم درخواست معین داشتن نام و کامل نمودن آن. (در ارتباط با تشکیل شرکت های سهامی خاص، بعد از مشخص نمودن نام باید بنابر تأدیه سی و پنج درصد سرمایه شرکت اقدامات لازم را در پیش گرفت و پس از آن اسناد و مدارک تسلیم نهاد ثبت شرکت های آن منطقه شود.)
 • تأیید شدن نام شرکت از سوی بخش ثبتی پس از استعلام های مورد نیاز.
 • دادن جواز سرمایه گذاری به درخواست کننده از سوی بخش مربوطه و به هنگام نیاز معرفی کردن به دیگر نهادها به منظور دریافت جوازهای مورد نیاز.
 • ارائه داشتن اسناد و مدارک ثبتی به درخواست کننده از سوی ثبت شرکت ها.
 • کامل نمودن مدارک از سوی درخواست کننده و ارائه نمودن آن به بخش ثبتی.
 • وارسی اسناد و مدارک از سوی متصدی ثبت و به هنگام ایرادات موجود ضمن مدارک، اصلاح آن.
 • تأدیه نمودن هزینه ثبتی و دادن رسید پرداختی به بخش ثبتی.
 • ثبت نمودن شرکت ضمن دفاتر ثبت شرکت ها.
 • ارائه یک جلد از مدارک ثبتی به درخواست کننده.
 • تسلیم یک جوازآگهی به بخش صادر کننده جواز در راستای اقدامات آتی.

 

تاریخ : 1400.02.02
نویسنده : Modiriat
دسته بندی :  خدمات ثبتی
بالا
ثبت ارشیا
ثبت شرکت ارشیا
Your IP is 185.55.225.21