ثبت ارشیا

روزنامه رسمی شرکت ها و نحوه پرداخت آن

روزنامه رسمی نهادی است که زیر نظر قوه ی قضاییه میباشد. به طریق اکتفاء به ماده واحده سال 1289 شمسی، وظایف دولت این گونه تعریف گردید که در پایتخت یک روزنامه ای ایجاد شده است از کلّیه دست نویس ها اعم از سلطنتی و حکم وزارتخانه ها و نصب یا برکناری کارکنان دولت و در نهایت مقررات قابل وضع به مرحله چاپ رسد.

روزنامه مذکور، مجله ی رسمی وزارت دادگستری نام گرفته و انتشار مییابد.

ضمن سال 1323 با اکتفاء به تبصره 3 قانون بودجه، وظایف چاپ و منتشر گردیدن روزنامه ی رسمی تحت اختیار مجلس قرار گرفت و از سویی هیأت رئیسه مسئولیت چاپ و انتشار روزنامه به گونه ای روزانه بر عهده خود گرفت.

حال آنکه در سال 1338، روزنامه رسمی بنابر تبصره قانون بودجه سال 1338 کل کشور به وزارت کشور منتقل گردید و از سویی دگر، نهاد روزنامه رسمی به شرکت سهامی تبدیل شد.

 

وظایف روزنامه رسمی

روزنامه رسمی

 

به چاپ رسانیدن و منتشر نمودن تمامی قوانین و مصوبه های مجلس شورای اسلامی، مصوبه های مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه های هیئت دولت و آیین نامه های آن، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و در نهایت دیوان عدالت اداری.

برخی دیگر از وظایف روزنامه رسمی از قرار ذیل است؛

به چاپ رسانیدن و منتشر نمودن آگهی های مجاز و قانونی قضایی همانند آگهی های منوط بر تأسیس، به ثبت رسانیدن شرکت و نیز علائم تجاری.

به چاپ رسانیدن و منتشر نمودن قوانین و مقررات با اکتفاء به ماده ی 3 قانون مدنی.

به انجام رساندن تمامی سفارش های چاپی و مطبوعاتی قوه ی قضاییه و نهادهای وابسته.

بنابر ماده 2 قانون مدنی؛

بعد از منتشر نمودن قوانین ضمن روزنامه رسمی، 15 روز تا به هنگام لازم الاجرا شدن آن در تمامی کشور زمان باقیست. مگر به هنگامی که ضمن خود قانون، مراتب و مقررات ویژه ای به منظور اجراء در نظر انگاشته شده باشد.

روزنامه رسمی فعالیت خود را به گونه ای الکترونیکی، در سال 1392 آغاز نمود.

این روزنامه با عنایت به ماده اوّل قانون مدنی مکلّف است، قطعاً تا 72 ساعت بعد از ابلاغ مقررات از سوی ریاست جمهوری آن را انتشار نموده و توزیع کند.

 

چاپ آگهی در روزنامه رسمی آخرین مراحل ثبت شرکت

 

روزنامه رسمی سندی است رسمی و دولتی در کشور جمهوری اسلامی ایران. آن نیز زیر نظر قوه ی قضاییه اداره میگردد. از جمله وظایف روزنامه رسمی، به چاپ رسانیدن و منتشر نمودن آگهی منوط بر ثبت شرکت ها است.

قدم پایانی شما در ثبت شرکت، چاپ آگهی ثبت شرکت ضمن روزنامه رسمی است. که بدین طریق فعالیت تجاری شما به اطلاع عموم مردم میرسد. ضمن آن اطلاعاتی همانند؛ نام شرکت، نوع فعالیت شما درج میشود.

پس از مراجعه به سیستم آسان ثبت و قید نمودن موارد لازم به منظور ثبت شرکت و نهایتاً تأیید اسناد و مدارک و اخذ شماره پیگیری، نوبت به منتشر نمودن آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی شرکت خواهد رسید. در آینده ای نه چندان دور شرکت شما به اصل و کپی آگهی چاپ گردیده ضمن روزنامه رسمی نیاز خواهد داشت.

علاوه بر آن شما مؤظف هستید هر گونه تغییر را ضمن روزنامه رسمی به مرحله چاپ رسانید.

توجه داشته باشید که پرداخت هزینه چاپ آگهی ضمن روزنامه رسمی شرکت ها بر عهده شما میباشد. شما پس از تأیید اطلاعات درج شده ضمن سامانه باید مبلغ چاپ آگهی را پرداخت نمایید. پس از آن است که آگهی شما انتشار خواهد یافت.

 

تاریخ : 1400.02.02
نویسنده : Modiriat
دسته بندی :  خدمات ثبتی
بالا
ثبت ارشیا
ثبت شرکت ارشیا