ثبت ارشیا

آشنایی با شرکت دانش بنیان و نحوه ثبت آن

شرکت دانش بنیان چیست ؟ آیا با شرکت دانش بنیان آشنا هستید؟ آیا چگونگی نحوه ثبت شرکت دانش بنیان را میدانید؟ بله درست است، شاید شما تمایل داشته باشید به صورت واضح با سؤالات مطروحه آشنا گردید. پیشنهاد میکنیم ما را تا پایان متن مقاله همراهی نمایید.

 

آشنایی با شرکت دانش بنیان

 

با توجه به ماده 2 قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات، مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی، شرکت هایی که در حوزه ی توسعه و کاربرد اختراع و نیز نوآوری و در نهایت تجاری سازی نتیجه حاصله از تحقیق و گسترش که دربرگیرنده ی طراحی، تولید کالاها، خدمات در بخش فنادی های برتر و با میزان ارزش افزوده بالا به فعالیت میپردازد، شرکت دانش بنیان، به خود نام میگیرد.

 

برخی از مهم ترین ویژگی شرکت دانش بنیان

 

شرکت دانش بنیان، غالباً کالا تولید نمی کند و در اغلب مواقع، ماشین آلات ویژه و زمین مخصوصی در اختیار ندارد. ولو در اکثر مواقع عده ای از اشخاص که تحصیل کرده هستند اطلاعاتی را تولید میکنند. بهتر است بدانید که این اطلاعات، محصول اساسی آن شرکت محسوب میگردد و برای آنها درآمدزایی دارد. حال آنکه مبحث طرح های صنعتی و نیز مالکیت معنوی، در اغلب مواقع دغدغه اساسی شرکت میباشد.

از سویی دگر محفوظ نگاه داشتن حقوق معنوی این اطلاعات، مِن جمله حائز اهمیت ترین موضوعات حقوقی ضمن شرکت های دانش بنیان است. چرا که این دارایی ها ملموس نمیباشد.

 

نحوه ثبت شرکت دانش بنیان

 

مرحله نخست در راستای ثبت شرکت دانش بنیان، به ثبت رسانیدن شرکت و یا مؤسسه حقوقی تعاونی و یا خصوصی است. از این جهت، لازم میباشد شرکت در مرحله نخست به گونه ای عادی در نهاد ثبت شرکت های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مرحله ثبت رسد. به هنگام ثبت، هیچ گونه تفاوتی میان شرکت ها وجود نخواهد داشت.

از این جهت، ثبت شرکت، همچون ثبت دیگر شرکت ها به روند خود ادامه خواهد داد.

سپس در مرحله ی بعدی، شرکت های درخواست کننده باید به جهت دانش بنیادی کردن شرکت و بهره گیری از مزیت های مورد نظر قانون و پشتیبانی از این قبیل شرکت ها، به طریق سامانه دانش بنیان، ثبت نام نموده و تحت ارزیابی واقع شوند. شرکت هایی که شاخص های موجود ضمن آیین نامه تعیین صلاحیت شرکت های دانش بنیان را در اختیار خود داشته باشند و پس از سپری نمودن مراحل ارزیابی به طریق کار گروه تشخیص شرکت ها دانش بنیان و نیز نظارت بر اجراء خود مورد تأیید واقع شوند به بخش شکوفایی معرفی میگردند. بدین طریق است که آنها میتوانند طرح خود را به صندوق ارائه کرده و از تسهیلات منوط بدان با عنایت بر اساسنامه صندوق بهره مند شوند.

درخواست کنندگان، به منظور کامل نمودن فرم تقاضای خود، باید به طریق فرم ارائه گردیده در سامانه مخصوص شرکت های دانش بنیان، اقدامات لازم را در پیش گیرند. هر 60 روز یک بار، رسیدگی به طرح ها پس از ارجاع آنها به ستاد صورت میگیرد. غایت از رسیدگی، وارسی اطلاعات منوط بر سهامداران، اعضای هیئت مدیره و رزومه شرکت و اطلاعات اشخاص درون نهاد است. و در نهایت به این طریق معین میشود که آن شرکت از جمله شرکت دانش بنیان است و یا خیر؟

شرکت های تقاضا کننده پس از تولید نمودن کالا و خدمات دانش بنیان ویا ارائه نمودن برنامه بنابر تولید براساس آیین نامه ی مصوب کار گروه، بررسی شده و به منظور یک مدّت محدود این اختیار را دارند از مزایای قانون استفاده نمایند. به منظور تمدید گردیدن مدّت زمان استفاده از مزیت های قانون، لازم است دوباره بررسی گردد. ولیکن پیش از آن، به منظور تشخیص صلاحیت بهره مندی از تسهیلات، باید تمامی اطلاعات مورد نیاز، در راستای ارزیابی و تعیین صلاحیت شرکت دانش بنیان، از سوی معاونت فناوری ریاست جمهوری و نیز وزارت بهداشت در این سامانه به ثبت رسد.

 

شیوه ی ثبت نام در سامانه

 

شرکت هایی که برای نخستین بار به سامانه ارزیابی و تعیین شرکت های دانش بنیان وارد میشوند، لازم میباشد با اتخاذ گزینه ی ثبت نام پس از آن به تأیید رسانیدن تعهدات، اسم شرکت دانش بنیان، شناسه ی ملّی و نیز پست الکترونیک را وارد سامانه کنند. بدین طریق است که لینک سامانه به پست الکترونیک وارد گردیده از سوی شما فرستاده میشود.

پس از کامل نمودن و به ثبت رسانیدن فرم لینک فعال سازی، نام کاربری به نشانه ی ایمیل درخواست کننده ارسال میگردد. چنانچه پس از پنج ساعت، نام کاربری خود را فعال ننمایید، کد کاربری از سامانه حذف میگردد و درخواست کننده مؤظف است باری دیگر مراحل ثبت نام را در پیش گیرد.

توجه داشته باشید که شما مؤظف هستید، آدرس ایمیل قانونی و معتبر در سامانه ثبت نمایید.

و بهتر است بدانید که شما مکلّف هستید پس از کامل نمودن اطلاعات درخواست شده، بر روی کلمه ی ذخیره کلیک کنید. درخواست کنندگان، باید فتوکپی آگهی تأسیس، با ضمیمه ی پایانی ترین تغییرات شرکت ضمن روزنامه ی رسمی را اسکن کرده و در راستای کامل نمودن اطلاعات، در سامانه بارگذاری کنند. علاوه بر آن، آخرین فهرست بیمه ی شرکت با ضمیمه خلاصه شرایط حق الزحمه (حقوق و مزیت) و فتوکپی آخرین اظهارنامه ی مالیاتی به نهاد امور مالیاتی باید ارسال شود که برای شرکت های تازه تأسیس شده، اختیاری است.

نهایتاً پس از وارد نمودن اطلاعات از سوی شرکت های درخواست کننده ضمن سامانه دبیرخانه کار گروه، آنها را برای کارگزاران مورد نیاز ارسال مینمایند. نتیجه وارسی کارگزاران، از سوی دبیرخانه به منظور اتخاذ تصمیم پایانی به کار گروه ارجاع میشود. به هنگام تأیید، شرکت درخواست کننده طی مدّت دو سال مشمول پشتیبانی های مورد نظر قانون واقع میشود. تمدید نمودن این زمان براساس تداوم وضعیت مورد نظر ضمن این آیین نامه میباشد.

 

ما در این متن از خود به تعریف مختصری از شرکت دانش بنیان و نحوه ثبت آن اکتفاء نمودیم. و در پایان متن مقاله بهتر است چنین بیان داریم که، شرکت هایی که بدون ثبت نام در سامانه نام برده شده طرح های خود را ارسال کنند در فهرست پذیرش قرار نمیگیرند.

 

تاریخ : 1400.02.02
نویسنده : Modiriat
دسته بندی :  خدمات ثبتی
بالا
ثبت ارشیا
ثبت شرکت ارشیا
Your IP is 185.55.225.21