ثبت ارشیا

مجوز بهره برداری چیست و چه کاربردی دارد

مجوز بهره برداری، جواز و سندی میباشد که به کلّیه واحدهای صنعتی که اقدامات لازم در راستای نصب ماشین آلات تولید، تأمین نیروی انسانی لازم و نیز تولید آزمایشی میکنند اعم از آنکه واحدهای صنعتی دربرگیرنده اعلامیه تأسیس باشند و یا نباشند، تعلق مییابد.

 

جواز بهره برداری، از طرف وزارت صنایع و معادن نیز صادر میگردد و این جواز در بعضی از شهرستان ها و شهرها از هنگامی که جواز صادر شده است تا به هنگامی که واحد صنعتی مدّ نظر فعالیت داشته باشد، معتبر میباشد.

 

نکته ای که بهتر است نسبت بدان بی توجه نباشید !

جواز ها در مرحله ی ابتدایی در شهر تهران به صورت یک ساله صادر میشود و بعد از آنکه فعالیت واحد صنعتی برای وزارت (صنایع و معادن) به شرایط اثبات رسید، به گونه ای سه ساله و پنج ساله در نهایت دائمی صادر میشود.

 

کاربرد جواز بهره برداری

 • دریافت جواز بهره برداری منجر به معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی نوین میشود.
 • دریافت جواز بهره برداری به جهت ثبت برند بسیار حائز اهمیت است.
 • به واسطه ی دریافت جواز بهره برداری، این اختیار را خواهید داشت از تمامی تشویقات وزارت صنعت برخوردار شوید.
 • دریافت جواز بهره برداری منجر به معافیت مالیاتی در راستای اجرای طرح های انتقال و توسعه میشود.
 • در صورتی که دارای جواز بهره برداری باشید، به هنگام انجام فعالیت های هنری از پرداخت مالیات معاف خواهید شد.
 • اشخاصی که جواز بهره برداری در اختیار دارند، میتوانند بدون پرداخت مالیات گمرکی به جهت وارد نمودن ماشین آلات داخلی اقدام نمایند.
 • اشخاصی که جواز بهره برداری در اختیار دارند، میتوانند در مناقصه های دولتی تحت عنوان تولید کنندگان کالا حضور یابند.
 • اشخاصی که جواز بهره برداری در اختیار دارند، میتوانند در نمایشگاه های داخلی و خارجی حضور به عمل آورده و به جهت ارائه نمودن محصولات خود اقدام نمایند.
 • با دریافت جواز بهره برداری اشخاص میتوانند مواد اوّلیه لاستیک و شیمیایی را از پالایشگاه ها و نیز شرکت ها به قیمت دولتی تهیه کنند.
 • بخش های صنعتی با دادن جواز بهره برداری این امکان را دارند تا به هنگام یک سال از جریمه ی وام ها معاف گردند.
 • دریافت جواز بهره برداری، به هنگام صادر نمودن مواد اوّلیه منجر به بخشودگی حقوق ورودی آنها میشود.
 • دریافت جواز بهره برداری منجر به بخشودگی از پرداخت سهمیه حق بیمه در پرسنل نوین میشود.
 • اشخاصی که جواز بهره برداری در اختیار دارند، میتوانند از تسهیلات بانکی دولتی با نرخ مصوب تولیدی برخوردار شوند.
 • جواز بهره برداری منجر به دریافت جواز برای وارد نمودن ماشین آلات خط تولید متداول میگردد.
 • و نهایتاً اشخاصی که جواز بهره برداری در اختیار دارند، میتوانند از حامل انرژی به نرخ دولتی برخوردار شوند و نیز انرژی برق را با تعرفه صنعتی به آنها ارائه نمایند.

 

تاریخ : 1400.02.02
نویسنده : Modiriat
دسته بندی :  خدمات ثبتی
بالا
ثبت ارشیا
ثبت شرکت ارشیا
Your IP is 185.55.225.21