جایگاه A
آشنایی با محله

قلمستان

قلمستان

 

محله قلمستان

 

قلمستان ( Qalamestan ) در منطقه یازده شهر تهران واقع شده است .

 

تاریخ : 1398.02.14
نویسنده : Modiriat
دسته بندی :  محلات تهران
بالا