جایگاه A

نظرسنجی ها در جشنواره فیلم فجر

در روزهای اخیر، در برخی سالن های سینمایی از جمله سالن های مردمی جشنواره فجر یکسری فرم‌های نظرسنجی به مخاطبان داده شده که سوالات مختلفی را مطرح کرده است.

این پرسشنامه ها ذیل نام معاونت توسعه فناوری مطالعات سینمایی با نشان جشنواره فیلم فجر پخش می‌شود که در این باره محمود اربابی به ایسنا توضیح داد: این اتفاق هر سال از طرف معاونت انجام می‌شود و زمینه‌های مختلفی را هم در بر می‌گیرد.

وی افزود: امسال همزمان با جشنواره فیلم فجر ۴ پژوهش را در حوزه‌های مختلف از جمله روند برگزاری جشنواره، مواجهه مخاطبان با فیلمها و سیاستهای سینما در کشور را بررسی میکنیم.
معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی در توضیح بیشتر این پرسشنامه ها بیان کرد: یکی از این پژوهشها به نظام برگزاری جشنواره مانند انتخاب سالنها و برنامه های نمایش برمی‌گردد و یکی دیگر به پژوهش از بعضی مخاطبان در مواجهه با فیلمها، تا مشخص شود نظر کلی و احساس آنها نسبت به فیلم‌های جشنواره چه بوده که بتوانیم از این طریق برای تولیدات سال بعد برنامه ریزی بهتری کنیم.


نویسنده : Modiriat
دسته بندی :  اخبار هنری
بالا