جایگاه A

خوشنویسی با خودکار

ضمن بیان این مطلب، درخصوص اینکه باید هنر را به صورت آکادمیک آموخت، اظهار کرد: اگر هنرجویان آموزش را به صورت آکادمیک در دانشگاه و یا مراکز آموزشی فراگیرند بسیار بهتر است و معلمان هنر باید از همان دوره کودکی، هنر زیبای خط را به کودکان آموزش دهند تا از خط زیبایی برخوردار باشند.

 

وی افزود: متأسفانه آموزش و پرورش کلاس‌های تخصصی برای معلمان خصوصاً فردی که خط تحریری آموزش می‌دهد، برگزار نمی‌کند و برای معلمان آموزش‌هایی به صورت تشریفاتی تشکیل می‌شود و به عنوان ضمن خدمت آن هم ۳۶ ساعت آموزش می‌دهند که در نهایت یک معلم ناآگاه از خوشنویسی سر کلاس می‌رود و به بچه‌ها آموزش می‌دهد.


نویسنده : Modiriat
دسته بندی :  اخبار هنری
بالا