جایگاه A

گفت‌ و گو یک خدمت واجب به بشریت

سفیر واتیکان و اسقف اعظم اظهار کرد: یکی از چشم‌گیرترین حرکات در تاریخ گفت‌وگوی بین اسلام و مسیحیت ارائه گردیده است؛ آن نشست تاریخی که چند کیلومتر دور از قاهره صورت پذیرفت، امروز اثراتش در گفت‌وگوی بین ادیان و صلح جهانی بسیار برجسته و به‌هنگام است؛ به‌طوری که حتی پس از قرون متمادی این رویداد خط سیری است که از آن جست‌وجو برای درک توافق بین شرق و غرب آغاز می‌گردد.

 

لئوبو کاردی خاطرنشان کرد: گفتگوی بین ادیانی برای کلیسای کاتولیک یک باید است؛ زمانی که پاپ قدردانی خود را نسبت به رشد گفت‌وگو مابین مسلمانان و مسیحیان هم در سطح منطقه‌ای و هم در سطح بین‌المللی ابراز نموده است، وی خاطرنشان می‌کند که کلیسا خواهان ساختن پل‌های دوستی با پیروان تمام ادیان است و گفته است که ضروری است بر گفتگوی اصیل و راستین وارد شویم که بر مبنای احترام نسبت به کرامت انسان است.


نویسنده : Modiriat
دسته بندی :  اخبار هنری
بالا