جایگاه A

وفاداری یک اسب

همین امر سبب شد تا مردم این منطقه تیره خاصی از اسب (اسب اصیل ترکمن) را به نام خود رام کنند و نتیجه آن شده که اسب یکی از رکن‌های اساسی خانواده‌های ترکمن‌ها باشد و ترکمن‌ها با اسب عجین شده باشد و حتی این وابستگی در نسل‌های جوان نیز وجود دارد.

یزدانی با بیان اینکه در حقیقت اسب ترکمن همانند یکی از اعضا خانواده ترکمن است، ادامه داد: یک ضرب و المثل در میان اقوام ترکمن این منطقه وجود دارد که "صبح که از خواب بیدار شدی ابتدا به پدر و مادر خودت سلام کن و سپس به سراغ اسبت برو".

وی تصریح کرد: از سوی دیگر اسب‌ها نیز وابستگی خاص به صاحبان خود دارند بطوریکه از بزرگان ما نقل شده که در منطقه گلی داغ طی یک شب یکی از ترکمن‌ها از روی اسب افتاد و به وی آسیب وارد شد و این اسب تا صبح بر روی سر صاحب خود ایستاد تا شخصی بیاید و وی را پیدا کند.


نویسنده : Modiriat
دسته بندی :  اخبار هنری
بالا