جایگاه A

آثار ابتدایی پیکاسو

آثار به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه نقطه عطف زندگی هنری «پیکاسو» در شروع تبدیل شدن به مشهورترین هنرمند قرن بیستم است.

مسؤول این نمایشگاه تابلو نقاشی «من پیکاسو هستم» را که خود نگاره‌ای از «‌پیکاسو» است را در به عنوان اثر هنری آغازین این نمایش در ابتدای این نمایشگاه نصب کرده است.

زمانی که این هنرمند تنها ۲۰ سال داشت به تجربه مضمون‌های پرطراوت و روش‌های مختلف به تصویر کشیدن مفاهیم پرداخت. در حقیقت این جستجو تم اصلی این نمایشگاه است که در ۱۰ اتاق مختلف به ترتیب دوره‌های زمانی به اجرا درآمده است.


نویسنده : Modiriat
دسته بندی :  اخبار هنری
بالا