جایگاه A

نامزدهای بخش «آزاد» جایزه جمالزاده

رضا روحانی درباره ویژگی داستان‌های رسیده به بخش آزاد گفت: نکته جالب در بخش آزاد کثرت آثار خوب بود که کار داوری را مشکل می‌کرد. علاوه بر اینکه داستان‌های ارائه شده در این بخش بسیار متنوع بود، تنوعی که هم در فرم و هم در محتوا دیده می‌شد، قابل توجه بود. البته در برخی موارد داستان‌ها را می‌شد کوتاه‌تر نوشت. علاوه بر اینکه در فضای داستان‌های این بخش گاهی با آلودگی‌های کلامی رو به رو بودیم و فارسی صحیح را نمی‌دیدیم و این جریان نکته مهمی را به ما یادآوری می‌کرد: ما برای فارسی شکر است می‌نویسیم.

 

او در ادامه فهرست نامزدهای بخش نهایی داستان آزاد را ارائه کرد: انوشه منادی، علی یزدانی نجف آبادی، ناهید عصمتی، سعید عادبدی، مجتبی مقدم، سولماز اسعدی، کتایون صهبا، امین اطمینان، احمد مولوی، سولماز شبانی، عطیه خراسانی، علی نیک جو، مانلی آذرمهر، زهرا مهاجری کاشانی، مجتبی شول افشار زاده، مجتبی هژبری، معصومه قدردان، عطیه جوادی راد، کاظم آقایی، سعید تیموری، زهرا نی چین و امین کریمی نویسندگانی هستند که نفرات برتر طبق وعده قبلی در روز اختتامیه از جمعشان معرفی خواهند شد.


نویسنده : Modiriat
دسته بندی :  اخبار هنری
بالا