جایگاه A

قانیت تاریخی ایران بر دریای مازندران

بنیاد ایرانشناسی در ادامه مجموعه نشست‌ها و همایش‌های خود در حوزه ایران‌شناسی، اقدام به برگزاری همایش ملی با عنوان «دریای کاسپین (مازندران) و رژیم حقوقی حاکم بر آن» در هشت محور کرده است.

در فراخوان این همایش مقالات باید در هشت محور «رژیم حقوقی دریای کاسپین و نقش متقابل آن در مناسبات اقتصادی»، «جغرافیای سیاسی دریای کاسپین و نقش آن در رژیم حقوقی دریا»، «حقانیت‌ها و مالکیت‌های تاریخی- حقوقی ایران در دریای کاسپین»، «تاریخ روابط اقتصادی ایران و کشورهای همسایه در دریای کاسپین»، «تاریخ روابط سیاسی ایران و کشورهای همسایه در دریای کاسپین»، «چشم‌اندازهای محیط زیست در رژیم حقوقی کاسپین»، «حقوق و روابط بین‌الملل حاکم بر کاسپین» و «دریانوردی و حقوق بین‌الملل کاسپین» با موضوع رژیم حقوقی دریای کاسپین اعلام شده است.


نویسنده : Modiriat
دسته بندی :  اخبار هنری
بالا