جایگاه A

دهه بالندگی و شکوه

تبادل تجربیات، نشان دادن دستاوردها، تعامل و ارتباطات برای آینده پیش رو جز آثار این نمایشگاه است.

ظهیری اظهار کرد: این نمایشگاه درچهل سالگی انقلاب اسلامی برگزار می‌شود پیام ایستادگی و مقاومت هم برای ما دارد؛ زیرا چهار دهه مقاومت ایستادگی را پشت سر گذاشتیم.

معاون فرهنگی و تبلیغی مرکز حوزه علمیه خواهران ادامه داد: دهه چهارم انقلاب اسلامی دهه بالندگی، شکوه وتحقق بسیاری از ارزش‌ها، اهداف و پیام‌های انقلاب اسلامی است.


نویسنده : Modiriat
دسته بندی :  اخبار هنری
بالا