جایگاه A

شهر چهارصفه‌ ها

بنای چهارصفه به دوران قبل از اسلام برمی‌گردد که از چهارتاقی‌ها نشأت گرفته است.
وی ادامه داد: چهارتاقی‌ها که همان آتشکده های تاریخی است، هسته تشکیل دهنده چهارصفه های شهر زواره و روستای تلک آباد و دیگر ‌روستاهای اطراف است.
این فعال میراث فرهنگی تصریح کرد: چهارتاقی بناهایی هستند که دارای قاعده ‌مربع هستند و از چهار پایه۶ با چهار تاق تشکیل شده‌اند. چارتاقی تعریفی اختصاصی و عمومی دارد.


نویسنده : Modiriat
دسته بندی :  اخبار هنری
بالا