جایگاه A

پیشران‌ های اقتصادی جامعه

دکتر مهدی یوسفی درخصوص خرید تجهیزات پزشکی تولید داخلی و عدم خرید کالاهای وارداتی و چالش‌های پیش روی شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات پزشکی، اظهار کرد: تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی فقط فرآیند ارائه خدمات درمانی به بیماران در کشور را به عهده ندارند بلکه پیشران‌های اقتصادی جامعه نیز محسوب می‌شوند.

وی درخصوص ساماندهی سهولت صدور مجوزها برای تولیدکنندگان داخلی، تصریح کرد: در حال حاضر، مبحث اقتصاد مقاومتی و توجه به تولید داخل، در سیاست‌های کلی سلامت، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، مصوبات مجلس شورای اسلامی و همچنین مصوبات هیأت دولت کاملاً نهادینه شده و هیچ گونه خللی در آن نیست، اما این سیاست‌ها نیازمند آن است که مجریان بتوانند آنها را به نحو شایسته اجرا کنند.


نویسنده : Modiriat
دسته بندی :  اخبار هنری
بالا