جایگاه A

تخریب تاریخ به بهانه توسعه

کارشناسان از احداث این گذر در حریم میدان نقش جهان و تخریب بافت تاریخی دولت خانه صفوی ابراز نگرانی کرده‌اند. این ویدئو نگاه کوتاهی به وضعیت نامناسب این بافت تاریخی در شهر تاریخی اصفهان انداخته است.


نویسنده : Modiriat
دسته بندی :  اخبار هنری
بالا