جایگاه A
آشنایی با محله

وردآورد

وردآورد

 

محله وردآورد

 

وردآورد ( Vardavard ) در منطقه بیست و یک شهر تهران واقع شده است .

 

تاریخ : 1398.02.17
نویسنده : Modiriat
دسته بندی :  محلات تهران
بالا